โลโก้ อบต. Home แนะนำตำบล ข่าวสาร อบต. ติดต่อ อบต. เว็บบอร์ด ปิดท้ายเมนู
ข้อมูล อบต.พนมเศษ
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
บุคลากร
ปิดท้ายลิงค์
ลิงค์บริการ
   จ.นครสวรรค์
   อบจ.นครสวรรค์
   ท้องถิ่นนครสวรรค์
   เทศบาลนครนครสวรรค์


รวมลิงค์ อบต. นครสวรรค์
รวมลิงค์ในจังหวัดนครสวรรค์
กรมการส่งเสริมการปกครอง
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ไทยตำบล
ปิดท้ายเมนู
Custom Search
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ phanomset.org

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 

โทร 056876573 FAX 056876574

นางนิสา  ใจเอื้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
(27 Aug 2014 , 10 : 36)

view: 134, comment: 0

รายรับรายจ่าย อบต.พนมเศษ
(26 Aug 2014 , 10 : 10)

view: 133, comment: 0

ประกาศแนบท้ายพัสดุที่จำหน่าย
(03 Jan 2014 , 10 : 32)

view: 591, comment: 0

ประกาศจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ปี 2557
(03 Jan 2014 , 10 : 15)

view: 707, comment: 0

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน
(17 Oct 2013 , 09 : 27)

view: 747, comment: 0

โครงการขุดลอกสระ บริเวณสระเก่า (บ่อหลวง) หมู่ที่ 1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
(27 Aug 2014 , 16 : 31)

view: 137, comment: 0

สอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ โครงการก่อสร้าง(ต่อเติม) อาคารเอนกประสงค์ บ้านคลองขุด หมู่ที่ 9
(04 Aug 2014 , 16 : 35)

view: 170, comment: 0

สอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ โครงการก่อสร้างท่าสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 และหมู่ 3
(04 Aug 2014 , 16 : 34)

view: 175, comment: 0

สอบราคาจ้างโครงการสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พนมเศษและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
(04 Aug 2014 , 16 : 32)

view: 180, comment: 0

สอบราคาจ้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(04 Jun 2014 , 15 : 53)

view: 386, comment: 0

เทิดทูนสถาบัน .... [22 Sep 2014 , 10:32](อ่าน 3, ตอบ 0)
มาเล่น Reddragon88 กัน .... [20 Sep 2014 , 11:27](อ่าน 8, ตอบ 0)
มาเล่นการสิ .... [20 Sep 2014 , 10:31](อ่าน 9, ตอบ 0)
ถนนลูกรังบวกกับหลุมเข้าหมู่บ้าน .... [19 Sep 2014 , 15:58](อ่าน 8, ตอบ 0)
ลองเข้ามาเล่นเกมส์สนุกๆสิ .... [18 Sep 2014 , 11:51](อ่าน 11, ตอบ 1)
หนังสือราชการกรม


Copyright and Disclaimer © 2010-2011, www.phanomset.org , All rights reserved.โทร 056876573 โทรสาร 056876574

จำนวนผู้เข้าชม

Start date:23 Aug 2011

ไอเน็กวัน ระบบจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป